Anbo-bestuur Zwanenburg Halfweg stapt op

ZWANENBURG – De landelijke problemen met de anbo (Algemene Bond voor Ouderen) zijn ook merkbaar in deze omgeving. Het volledige bestuur en alle vrijwilligers van de afdeling Zwanenburg-Halfweg stoppen per 1 januari met al hun activiteiten voor de anbo. Wel wordt er een nieuwe vereniging opgericht: Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg.

De landelijke organisatie van de anbo heeft besloten om alle lokale afdelingen per 1 januari op te heffen. In een ledenvergadering zal dan worden bekeken of er regionaal een coördinator moet worden aangesteld. Vooruitlopend op de ontwikkelingen heeft de anbo alle rekeningen en de volledige ledenadministratie voor de afdelingen geblokkeerd. Penningmeesters kunnen niets meer zelf betalen en de secretaris kan geen enkele ledenwijziging meer doorvoeren. Het gaat zo ver dat de leden hun lidmaatschap niet eens meer via de site van de anbo kunnen opzeggen. Dit kan alleen nog maar schriftelijk voor 1 december.

Veel afdelingen in het land zijn het niet eens met de gang van zaken en denken er over om een eigen vereniging op te richten. Zo ook de afdeling Zwanenburg-Halfweg. Alle bestuursleden en vrijwilligers hebben besloten om hun werk voor de anbo te beëindigen.

Arnoud Hulst wil de kar van de nieuwe vereniging gaan trekken (foto: Henk van Ommeren)

Arnoud Hulst wil de kar van de nieuwe vereniging gaan trekken (foto: Henk van Ommeren)

Het was de bedoeling dat Arnoud Hulst binnenkort zitting zou gaan nemen in het bestuur, Door de huidige ontwikkelingen heeft hij besloten om het voortouw te nemen voor een nieuw op te richten vereniging: ‘Ik sta iets meer op afstand van de anbo en kan dus onafhankelijk handelen. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd, de manier waarop de anbo is georganiseerd. Door de stichtingsvorm hoeven zij geen enkele financiële verantwoording af te leggen aan de leden. Het is ook bijzonder vreemd dat wij maar over ongeveer 10 procent van de contributie van de leden zelfstandig mogen beschikken. In de nieuwe vorm wordt het nog lastiger, dan moet je voor iedere cent naar de landelijke organisatie. Wij willen dan ook een vereniging oprichten die ook verantwoording aflegt tegen over haar leden. Bovendien zal deze vereniging alle huidige activiteiten voortzetten Alle oud-bestuursleden en de vrijwilligers gaan zich inzetten voor deze vereniging.’ De oprichtingsvergadering voor de Seniorenvereniging Zwanenburg-Halfweg wordt gehouden op woensdag 18 november om 14.15 uur in De Olm. De voorgestelde contributie zal tussen de 17,50 euro en 20 euro bedragen.

Bron: Henk van Ommeren (Witte Weekblad)