Close Menu

Slide show

Over ons

Onze vereniging is op 23 november 2015 opgericht en als zodanig ingeschreven bij het handelsregister onder KVK-nummer 64618315.

De vereniging is opgericht uit onvrede met het beleid van de ANBO toen met een ledenaantal van 380 leden en inmiddels hebben wij januari 2020 een ledenaantal van bijna 700.

Ons banknummer 
NL24 INGB 0007 0479 96  t.n.v. Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg

Wij brengen negen keer per jaar een blad uit met informatie wat wij doen en wat ons bezig houd, daarnaast kan elke vereniging die als doelstelling heeft een bijdrage te leveren aan het welzijn van ouderen in ons blad dit te vermelden.